Organizatorzy:       Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenia „Areszt Sztuki”
                            Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

 

Partnerzy:             Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku 

                            Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu


Termin realizacji:    maj – grudzień 2011 r.
 

Współfinansowanie: Samorząd Miasta Olsztyn
 

Opis programu:

Celem projektu jest popularyzacja życia i utworów Czesława Miłosza poprzez konkurs: „Krótki film o Miłoszu”. Konkurs jest skierowany do szerokiej publiczności. Główną grupą docelową są studenci wydziałów artystycznych i szkół filmowych. Regulamin umożliwia składanie prac również wszystkim innym zainteresowanym, którzy przygotują krótkie filmy związane z Czesławem Miłoszem i/lub z jego twórczością. Oceny prac dokona profesjonalne jury. Pokazy filmów odbędą się w Olsztynie, Gdańsku i Wrocławiu oraz w Internecie (w tym głosowanie internautów). Odbiorcy tych filmów będą mogli dostrzec Miłosza dzięki nowej formie przekazu, w jakiej będzie przedstawiony.